title
title
title
title
title
title
תרומת דם
התרמת דם

‎ כל הכבוד !!
 
ביום ראשון 22.1 

תרמנו כולנו יחד - 51 מנות דם. 

תודה מכל הלב 

**  בפעם הקודמת, תרמנו
44 מנות דם - ברוכים המצטרפים למועדון תורמי הדם !!