title
title
title
title
title
title
כתבה על חג המאה באיילת

כתבה של ארנון לפיד מתוך השבועון "קיבוץ" שפורסמה לרגל חגיגות המאה באיילת השחר.
פורסמה בתאריך 10.9.2015