title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / נובמבר 3 2015
הנה הן הגיעו... הסתווניות! צאו לעבר מטעי האבוקדו. עברו את המשאבות של מקורות ולאחר כמה עשרות מטרים פנו ימינה. 
משמאלכם - תל אבו-ריש. התל מכוסה עתה במרבדי סתווניות שמסמנות את בוא הגשמים הראשונים.
ואנו מקווים, שאכן, כך יקרה ונתחיל להתענג על ריח הגשם, שכה מתמהמה השנה.