title
title
title
title
title
title
נחש זעמן מטבעות
עקב אחר הנחש והנציח תנועתו - צור בשארי