title
title
title
title
title
title
חידת השבוע - דצמבר 1 2015
רבים, רבים הונצחו בתמונה. הורים ועוללים חבוקים בידיהם.
התינוקות גדלו, צמחו והיו לאנשים.
חלקם עמנו כאן. חלקם נדדו למקומות אחרים.
מי בתמונה? מי נשאר כאן באיילת ומי החליף מקום ולהיכן?
אלי רוזנברג משיב: נראה לי לפי האוכלוסייה שבתמונה, שזה צולם בחג הביכורים של 1970, שנה בה נולדו מירב הילודים במחזור שנתי יחיד באיילת. (נדמה לי 21 ילודים ?!)

הערות:

א.      הרבה יותר, אלי... במחזור זה , "כיתת הסינים" היו 34 ילדים, שהתחלקו לשתי קבוצות: שלהבת וכלניות.

ב.       יש החושבים שהצילום נעשה ביום ספורט כולשהו, על-פי הרמקול למעלה מצד ימין.

ג.        בתמונה נמצאים (שלא לפי סדר): רינה זמיר עם ניב, חנה קחטן וינון, מנחם לנדסמן עם דדי וירון, אקי רביד, ירדנה שדה, יסכה משלי, רינה דורה, מיכה בהט מרים ענווים, אבי מאיר (רץ מימין) ועוד...