title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / דצמבר 1 2015
תמונת השבוע מוקדשת ל"אין גשם". ומה מסמל יותר את דצמבר 2015, שהיה אמור להיות חודש גשום , ראשון לחורף, והוא כבר חודש שני ללא גשם (כמעט...) בינתיים. המאגר, עם מעט המים שנותרו בו, מחליף את גשמי החורף המתעכבים, כמקור מים להשקיית המטעים ובעיקר את חלקות האבוקדו נושאות הפרי.
ב-1978 נחנך המאגר כמאגר עילי. בניגוד למאגרים מאספים, מאגר זה הוקם בראש גבעת איילת העתיקה - "הברייקה", כפי שקרוי השטח.
אליו נאגרים בשאיבה מים משיטפונות נחל חצור, מבריכות הביוב שלנו ומהירדן. המים הנאגרים משמשים להשקיית המטעים ממזרח לו.
המאגר החדש, ממזרח לאבוקדו, ב"עופרים", שהחל לתפקד השנה. מתחרה בו, אך  מאגר "הברייקה", הן מבחינה היסטורית והן מעצם מיקומו, 
ימשיך לשמר  את חשיבותו לנו כמאגר איילת העתיקה וכזיכרון לחברים רבים שחלמו אותו והגשימוהו.
כתב וצילם את המאגר כיום: זהר בר-נץ


הקמת המאגר ב-1978
חנוכת המאגר - גזירת הסרט על-ידי ישראל שליט