title
title
title
title
title
title
"בינינו מדבר"
"ביבינו מדבר" 
מילים ולחן נופר צפרוני יגל (נוקי))