title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / דצמבר 2 2015
חורף! סוף עונת הרימונים! סוף עונת השזיפים וכל הפירות הנשירים.
צעדנו בשבילי המטעים, בין העצים העומדים בשלכת. "חנוכיוח" עצי השזיף בלטו בעיצובן המהוקצע. 
שרידי הרימונים נותרו בין ענפי העצים הערומים  (ומתחתם...),
והעין - היא צפתה לעבר השמים: גשם? יש דבר כזה? גשם? מתי?