title
title
title
title
title
title
השדמיות של עמק החולה
השדמיות של עמק החולה
צילום: דרור גלילי
תסריט וקריינות: טל ברטוב
עריכה: אייל ברטוב