title
title
title
title
title
title
למשתמשים בתחנת הדלק
לציבור המשתמשים בתחנת הדלק

בשבוע שעבר הוחלפו המשאבות בתחנת הדלק בקיבוץ.
למתדלקים בנזין בעזרת התקן(טבעת זיהוי המותקן ברכב) ניתן לתדלק רק בפיה מס' 4.
ליתר המשתמשים תדלוק כרגיל.

בברכה
בונים גרוס
קצין בטיחות בתעבורה
קיבוץ איילת השחר
052-6689140