title
title
title
title
title
title
תנועה במחשבה
תנועה במחשבה תחילה...

תזכו להכיר תרגילים
נפלאים ופשוטים "שעובדים נכון"
ושלא היכרתם עד כה!

בואו ניפגש ביום רביעי
30.12 בשעה 16:30

המעוניינים להצטרף, מאוד מוזמנים!

להתראות, דבורה