title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 1 - ינואר 2016
חברה שלחה לי תמונה מוזרה ושאלה: 
האם תוכלי, את, לומר לי מהי היצירה הזאת, הכל-כך הזוייה?
התבוננתי, שאלתי, ניסיתי לנחש...
מי מכם יצליח לאושש תשובה נכונה לשאלה הנתונה?

התקבלו שתי תשובות אפשריות לפענוח היצור המוזר הנ"ל. האחת: נביטה של אבוקדו מזן ריד.  
השנייה: נביטה של צמח ממשפחת הדלועים, מתוך פרי שהתייבש ונסדק.
מה מהן נכון והאם? עוד לא נמצא מומחה  שיאשש או יפסול את התשובות שניתנו.