title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע 2 / ינואר 2016
צעדנו מסביב לקיבוץ בבוקרה של שבת מבטיחה מטר.
נשאנו עינינו סביב, סביב והכל כל-כך ירוק ושובה לב.
השמים מעלינו אפורים, כאילו עוד רגע ימטירו את המצופה מהם.
והמצלמה - היא את תפקידה מילאה בנאמנות!
קטע שובה עין במידרונו של "הר הווגאז".