title
title
title
title
title
title
לסבא חומי וירדנה
מ ז ל   ט ו ב 

 לסבא חומי וירדנה להולדת הנכד 

ילד חמישי לאילת ועוז בכוכב יאיר