title
title
title
title
title
title
איך הפילו את המטוס הסורי במלחמת השחרור

אחת הפרשיות שאין לה פתרון מוסכם באיילת-השחר היא: מי הפיל את המטוס הסורי ובאיזה כלי נשק? 

לנו, ילדי איילת, יש תשובה חלקית.

 כשהחלו ההפצצות וההפגזות, היינו רצים למקלטי העץ, שניבנו בחופזה בתחומי המשק, לצורכי הילדים והקשישים. 

מהר מאוד גילינו שהמקלט שלנו בטוח כמו צריף עץ בשריפה ויצאנו החוצה, לתעלת הקשר הפתוחה.

 על שפת התעלה שכב נתן ויינריך ובידו תת-מקלע גרמני – "שמייסר".

השמייסר היה יורה כדורים לטווח של 25 מ' והיה דומה לאקדח עם קנה ארוך. 

המטוסים הסורים היו צוללים במנוע שקט וכשהיו מתרוממים חזרה, במלוא רעש המנוע, היו משחררים את הפצצה. 

היינו עוקבים אחר הפצצה ומחליטים שהיא נופלת לא אצלנו, ונושמים לרווחה. 

כשהמטוס היה בשיא צלילתו, היו החברים מתחילים לירות בכל כלי הנשק שבנמצא. 

נתן ירה בשמייסר שלו ואנחנו מוחאים כפיים חזק, חזק. שמחים שהפצצה לא נפלה עלינו

 ואז נתן היה צועק: "תפסיקו למחוא כפיים. אני לא שומע אם אני יורה, או לא"!

ואנחנו, הילדים, יודעים כי השמייסר לא הפיל את המטוס.