title
title
title
title
title
title
רביעי בגאי"ה 27/1/16
 מוזמנים גמלאים וצעירים - מיועד לכל הציבור 

רביעי בגאי"ה
(שימו לב לשינוי בתוכנית)

נקיים מפגש מרתק עם שרה צפרוני  בו נתוודע לתהליך של יצירה משותפת 
ונצפה בסרטם של שרה ושל אייל ביזאוי

"סרט ערבית"

 יום רביעי 27/1/2016 בשעה 18:00 בחדר האוכל

בואו כולכם, יהיה מעניין!

הצוות