title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 1 - פברואר 2016
זה קרה לפני הרבה שנים.
אירוע מכונן בקיבוץ רב-פנים.
מה האירוע? מי האנשים בתמונות? מתי התרחש?
(אנשי הארכיון - תנו הזדמנות לאחרים לחדד זיכרונם...)
הנחת אבן פינה למרפאה הנוכחית ומרפאת השיניים בסביבות 1963/4(?). בתמונות : אסף ניר, שפר, בני הזוג חופרי, 

זליג ישראלי שהיה מזכיר המשק אז, מירה דורה, רות שטיינמן, רוחל׳ה מוזס, תמר איילתי, וישראל חנוכי.

הכסף להקמת המרפאה, כולל האמבולנס המודרני, נתרם בחלקו ,ע"י קרובי משפחת חופרי בארצות-הברית.