title
title
title
title
title
title
יו"ר ועדת ביקורת
מכרז פנימי  -   יו"ר ועדת ביקורת
כללי: 
עם סיום הקדנציה של בני דורה כיו"ר ועדת ביקורת, מובא המכרז לתפקיד פעם נוספת, מפאת חוסר הענות ובתקווה להיענות מצד החברים 
ועדת ביקורת כוללת יו"ר ובין 2-4 חברי קיבוץ נוספים

דרישות התפקיד:
• ניהול מערך הביקורת הפנימית בקיבוץ. 
• קשר עם מבקר הפנים וחברי הוועדה וכן הענפים המבוקרים . 
• השתתפות והכרת הנושאים שעל סדר היום. 
יו"ר לא יכהן בתפקידי ניהול נוספים ולא יהיה חבר בוועדות נוספות. 
יו"ר ועדת ביקורת לפי שיקול דעתו רשאי להשתתף בישיבות ועד הנהלה/ מועצת מנהלים כמשקיף בלבד.  

כישורים נדרשים:
• רצוי ניסיון במילוי תפקידים ציבוריים.
• ידע בתחום הפיננסי והכלכלי.
• הכרת נהלי הקיבוץ והמבנה הארגוני.
• יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.
• בעל יושרה ואמינות ציבורית.
• דיסקרטיות.

קדנציה: שלש שנים.
היקף משרה: כ - 8 שעות שבועיות
• התפקיד הוא בגמול.

תהליך בחירה:
א. המלצת מועצת המנהלים לאסיפה על המועמדים המומלצים.
ב. אישור המועמדים המומלצים ע"י האסיפה.
ג. בחירה אישית בקלפי.

מועמדים המעוניינים בתפקיד מתבקשים להגיש לגלי רביד - משאבי אנוש
 את פנייתם בכתב ניתן גם לדוא"ל masha@ayelet.org.co, עד לתאריך 10.11.2019