title
title
title
title
title
title
פינוי גרוטאות מאחורי המועדון

ליד הכניסה האחורית של המועדון, נערמו  גרוטאות שאינן שייכות למקום.   
אנחנו מבקשות מבעליהן לבוא ולפנות אותן, בטרם נעשה זאת אנחנו. המקום מיועד לפעילות של הגימלאים 

בתודה מראש!
 דבורה