title
title
title
title
title
title
שלג באיילת פברואר 2015
בינואר 2015 התכסה הקיבוץ במעטה שלג, שהוציא את החברים והילדים החוצה - לצפות "במופע הגדול של החורף"
השמחה בחצר הייתה רבה, ההתלהבות מהיופי שצונח למטה לא פסחה על איש...
רבים הנציחו במצלמותיהם את היופי והתוצאות לפניכם!