title
title
title
title
title
title
פותחים את דלת הכיתה
פורסם בתאריך 9 במרץ 2016
סיכום של תהליך בגמישות פדגוגית - הוראה לשם הבנה בבית-הספר "מבוא הגליל" באיילת-השחר.
"פותחים את דלת הכיתה" - במטרה לפתח ולקדם שיח פדגוגי באמצעות תצפיות ולמידת עמיתים.
במסגרת השתלמות מוסדית של מכון ברנקו-וייס בהנחיית רונן גרינברג.