title
title
title
title
title
title
מזל טוב להולדת הבת והנכדה
מ ז ל   ט ו ב 
לאילנה בצלאל - להולדת הנכדה
לאלעד ואביבית בצלאל
להולדת הבת הבכורה אלמז (יהלום באמהרית)
תוצאת תמונה עבור זרי פרחים קטנים

לכל המשפחה הענפה, 
צרור ברכות חמות ולבביות של אושר,
 שמחה, אור והרבה נחת
 מבית איילת השחר