title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / אפריל 1 2016
קהל רב הוזמן והגיע ולכולם היה מקום!
הסרט  נגזר והקהל נהר אל האולם המשופץ והמרווח. ברכות נישאו, כוסות הורמו, כיבוד הוגש!
יופי של מועדון! שנהנה ממנו, נשמור עליו ונמלא אותו בפעילויות והעיקר - שלא נפסיק לחלום!!!

ברכת מנהל הקהילה - משה שפיצר  (על בסיס ברכת הבית)

זה המועדון וזאת הקהילה ידעו תמיד
הצלחה ושמחה.

זה המקום יבורך ממרום, בשלוו,
עשייה , נתינה ושלום.

שפע אירועים, עשייה גדולה ישררו בזה המועדון
ומזה המקום יעלו קולות של שמחה,
גיל וששון, אמן, כן יהי רצון!

מהדלת ייכנסו השלום והרעות,
מהחלונות תנשבנה רוחות של ידידות.

הקירות יספגו קולות צחוק ותקווה,
עד הגג יתמלא המועדון אהבה.

מהברזים יזרמו השפע והנתינה
ולפח יזרקו הכעסים והטינה.

בזה המועדון יתגוררו האחווה והרעות
ולכל הקהילה רק שמחה, אושר והרבה בריאות!