title
title
title
title
title
title
הגיע ליל פסח

הגיע ליל פסח - כל העולם כולו אומר הלל 

נסב ביחד לחוג את הסדר
בערב שבת, י"ד בניסן תשע"ו, 22 אפריל 2016
בחדר-האוכל

אב הסדר – אברהמי לנדסמן

נספר יחד ביציאת מצריים,
נשיר, נאכל ונשמח, בחג האביב

התכנסות - החל מהשעה 19:00
תחילת הסדר - בשעה 19:30

נא הביאו את ההגדות ומשקפי קריאה