title
title
title
title
title
title
"שני בנאים" דרך ציורי נחום גוטמן
הסרטון כולל: ציורי נחום גוטמן, צילומים מתקופת תל-אביב הקטנה ועוד הפתעות.
במסגרת לימוד הנושא המרכז נחום גוטמן ב.... שיעורי המוסיקה.
מבוא הגליל תשע"ו.