title
title
title
title
title
title
למעוניינים בריסוס ירוק

לחברים שלום,

מתארגנת קבוצה לריסוס ירוק, כנגד נמלים ותיקנים.
בתאריך 2 ליוני .

המעוניינים,
 נא להתקשר לעוזי עילם.