title
title
title
title
title
title
אסיפה - אגש"ח

אסיפה כללית אגש"ח 


 ביום שלישי ט"ז שבט תשע"ט 22.1.2019 
בשעה  20:00 - במועדון  סדר היום:

קיום דיון חוזר בנושא חלוקת מגרשים 
בעקבות בקשתו של שלום ישראלי ואיסוף חתימות במספר הנדרש. 

 


מוזמנים להגיע לאסיפה, לשמוע, להשמיע ולהשפיע 


בברכה, 
דנה יוסף- מנהלת קהילה, עקיבא פלק- יו"ר הקיבוץ