title
title
title
title
title
title
"סתיו שלא חלף"
"סתיו שלא חלף"
יוקרן בערוץ 1 ביום ג' 10.5
 בשעה 18:00 
וביום רביעי בבוקר בשעה 7:00
סרט על "צוות רותם" נוב' 84 
סיירת גולני
(הצוות של טל גלילי)