title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / מאי 2
סוף, סוף החלה הבנייה בשלב ב' בהרחבה. שלב שיאוכלס כולו בחברי איילת-השחר.
מטע הפקאן נסוג צפונה. ראש ההשקייה שינה מקום והתחדש וקו מים חדש נכנס לתפעול.
רק הקיוסק נשאר מיותם במקומו, אך עדיין שומר על הכניסה למטע. 
קו ביוב חדש נוסף לשטח מטע הפקאן. הביוב ממחנה הצבא שבשטח 100.