title
title
title
title
title
title
"סימני דרך"
ד' גאולה בבית הספר מבוא הגליל
מנגנים ושרים במסגרת הנושא המרכז את שירה של נעמי שמר:
"סימני דרך"