title
title
title
title
title
title
תוצאות הקלפי מיום שישי 2/6
תוצאות ק ל פ י
 מיום שישי 2/6/2017 

בעלי זכות הצבעה  310

  סה"כ מצביעים: 168


* בחירת מנהלת הכספיםרבקה זמיר

      בעד -106,   נגד - 56,   נמנעים -6

        רבקה נבחרה לקדנציה נוספת - בהצלחה !


* קבלה לחברות של משפחת גלילי יפעת ותלם 

       בעד -140,   נגד -22,   נמנעים -6

             בשעה טובה לחברים החדשים ולכולנו !
 צוות הקלפי, ודנית קמעו – מ. קהילה