title
title
title
title
title
title
אסיפה כללית - אגש"ח
אסיפה כללית אגש"ח

ביום שלישי 31.5.16
בשעה 18:00 - במועדון


סדר היום:
הצגת התב"ע (תכנית בנין עיר) המעודכנת של הקיבוץ

מציג: דני קידר – מתכנן

מומלץ לגשת ולעיין במפות, המוצגות בחדר האוכל

נא עשו מאמץ והגיעו לאסיפה, לשמוע, להשמיע ולהשפיע

משה שפיצר - מ. קהילה .