title
title
title
title
title
title
הודעה מענף המים

לידיעת הציבור

 

בחודש הקרוב,

יוחלפו מדי המים בחצר המשק.

ייתכנו הפסקות מים קצרות

 

ענף המים