title
title
title
title
title
title
השתתפות בצער

משתתפים בצערה של 

אילנה בצלאל וכל המשפחה 
 
על פטירתה של האחות 
 איבון אפללו ז"ל 
ברמלהבית איילת השחר