title
title
title
title
title
title
שני בנאים
ביצוע השיר בדרמה על-ידי תלמידים מכיתות ו בהצגת "גוטמן קופץ לביקור", 
וילדים מכיתות שונות, בפינת ההמחזה של השיר במסגרת ימי השיא של הנושא המרכז.
ביצוע השיר עצמו: משתתפי להקת "תל-אביב הקטנה".