title
title
title
title
title
title
מזל טוב להולדת הנכד

מ ז ל  ט ו ב!


לג'ף אשנר - להולדת הנכד

        בן -לרום ומור בקיבוץ יסעור

 אח לעומר

  

למשפחת אשנר ומשפחת מור ביסעור 

איחולים לבביים של אושר, שמחה, 

אור אהבה והרבה נחת

מבית איילת השחר