title
title
title
title
title
title
תודה מ"כישורית"
תודה מיוחדת!

תודה גדולה מכישורית, הכפר בו אני מתנדבת בשנת השירות, 
תודה על התרומות הנדיבות שנאספו באיילת, ל"יום השוק" שלנו.

בברכה חמה, 
יובל הרדוף וחברי כישורית