title
title
title
title
title
title
לידיעת תושבי שכונת הבריכה
לתושבי שכונת הבריכה

ביום רביעי 29.6, בערב
תתקיים בבריכה מסיבה סגורה
לתלמידי כיתות ו' מבוא גליל .

שכנים יקרים, אנא קבלו בהבנה,
"רעש חיובי" - צהלות שמחה והתרגשות...
בשעה 24:00 אנחנו מסיימים...

לפרטים ניתן לפנות אלינו:
דנה מורן רביד, איריס אורן נעמני