title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 1 / יולי 2016
פסח ממש איננו עומד בשער, אך תמיד נעים להיזכר ברגעים היפים של ההכנות לחג... שמאז לא פסקו! 
וכפליים נעים לזכור את פניהן של החברות הוותיקות שעמלו וטרחו לכבוד כולנו, כדי שנסב ל"סדר" עם המרק החם והקניידלך הצפים בו.
זוכרים אוחן?!


הכנת כופתאות לסדר פסח בשנה לא ידועה.

מימין: ניוסיה האחת ויחידה, מאחוריה: רחל׳ה מוזס, ז׳נה לביא, תמרה אזולאי, רחל לנדסמן, חיהל׳ה כהן, יפה חצורי , אניוטה שדה, פלורה שבתאי עם פח הקמח והבחור הוא  יגאל מירון שהגיע, כנראה, כדי לקבל משהו לצורכי בית-הספר, שהרי הוא היה אז מורה למלאכה שם...