title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / יולי 1 2016
קן לציפור בין העצים
ובקן לה שני גוזלים...
זה מה שנגלה לקוטם אמירי העצים במטע האבוקדו,
מה שלא ניתן היה להתעלם ממנו והמצלמה "עשתה את העבודה".
זה קינו של שחרור וגוזליו שזה עתה בקעו ויצאו לאוויר העולם.
צילם: זהר בר-נץ