title
title
title
title
title
title
שאלון עמדות
סקר עמדות על הזכויות לדיור ולקרקעות של חברי הקיבוצים

שלום רב, 
לפניכם שאלון המהווה חלק ממחקר שעורכת פרופ' רחל אלתרמן יחד עם פרופ' מיכל פלגי (המכון לחקר הקיבוץ שבאוניברסיטת חיפה). 
הסקר אינו מיועד לתושבי חוץ, כגון בהרחבות. זהו לא עוד סקר על קיבוצים או על "הקיבוצניקים". 
כידוע, נושא הקרקעות והדיור נמצא במצב של מחלוקות בין הקיבוצים לממשלה (ולעיתים גם בתוך הקיבוצים עצמם), וגורם למצב אל אי ודאות והחלטות תכופות הנוחתות מלמעלה. 
זו הפעם הראשונה שהחברות והחברים נשאלים ישירות לדעותיהם אודות נושאים אלה, החשובים לעתיד הקיבוץ ולעתידם האישי או המשפחתי. 
על כן חשוב מאוד שנקבל תשובות ממספר גדול של חברות וחברים. 
הנושאים מורכבים ולא שגרתיים, וחשוב להתעמק בפרטי השאלות. 
יחד עם זאת, תהליך המילוי מתבצע כולו באינטרנט, והוא פשוט מאוד. 
אין אנו מחפשים תשובות "נכונות" או "רצויות", אלא את הדעות האישיות של החברות והחברים. 

שימו לב: הסקר הוא חלק ממחקר אקדמי בניהול פרופסור רחל אלתרמן, יחד עם ופרופסור מיכל פלגי. 
 הסקר אינו מייצג גוף ממשלתי כלשהו, את התנועה הקיבוצית, או את הטכניון כמוסד. 
יחד עם זאת, אנחנו תקווה שתוצאות הסקר עשויות להשפיע, ולו במעט, על קבלת ההחלטות. 
הסקר מיועד לחברות וחברי הקיבוצים, שגילם מעל 18 שנים. 
זהות המשיבים חסויה לגמרי.
 השאלון כולל חמש עשרה שאלות, ויש לענות עליו ע"י לחיצה על הקישור הבא:


בתודה גדולה - מיכי דרורי, בשמה של פרופ' רחל אלתרמן