title
title
title
title
title
title
ניצה חי ז"ל
ניצה חי  ז"ל

 יושבים שבעה בבית המשפחה  

עם סיום השבעה, 
נעלה לקברה של ניצה 

ביום א', כ"ב תמוז, 16.7.17  בשעה 10:00

 המשפחה