title
title
title
title
title
title
"פתח לנו שער" בביה"ס מבוא הגליל
פרוייקט משותף לבית הספר "מבוא הגליל" שבאיילת-השחר ומרכז הקליטה של העולים מאתיופיה שנמצא בקיבוץ, בראשית שנות האלפיים.
תסריט: ירדנה יזרעאלי, ניצה חי; צילום: ניצה חי, עפרה וייל, ג'ף אשנר, ירדנה יזרעאלי; הפקה: כרמלה בר-נץ, ירדנה יזרעאלי;
קריין: ישראל אשל; עריכה: ליה אריאל - קוויקום הפקות בע"מ; בימוי: ירדנה יזרעאלי.
תודות לצוות העובדים בביה"ס "מבוא הגליל" ולתלמידים.
תודה מיוחדת לסוכנות היהודית על תמיכתה בפרוייקט "הטמעת קליטת עולי אתיופיה" בביה"ס "מבוא הגליל".