title
title
title
title
title
title
כתבה חקלאית - חקלאים באיילת-השחר
כתבתו של צליל לנדסמן, שהוכנה לקראת חג השבועות בקיבוץ איילת-השחר בשנת תשמ"ח  1988.
קריין - גל סער.
הפקות איילת-השחר