title
title
title
title
title
title
בחירת איש השנה תשס"ב באיילת-השחר
לקראת ראש השנה תשס"ג, ספט. 2002 , קיימו אנשי התקשורת המקומיים משאל בין החברים וילדי הקיבוץ - מי ראוי להיות איש השנה  של תשס"ב בקיבוץ.
 התשובות מגווונות ולעיתים משעשעות.
צילום ועריכה: ישי (ישקה) אורן; הפקה: ישקה אורן כרמלה בר-נץ
הפקות איילת-השחר