title
title
title
title
title
title
חלוקת מפות הפרצלציה
חלוקת מפות המגרשים

מחר, יום חמישי 11.8
בין השעות 17:00 - 19:00
וביום שישי 12.8
בין השעות 9:30 - 11:30
נחלק את מפות המגרשים(פרצלציה)
עם הסבר קצר.

חברים שלא יצליחו להגיע בימים אלה,
נחלק להם בתאי הדואר.
ניתן לפנות בשאלות לחברי הוועדה

בברכה,
וועדת שיוך דירות, נחום דוד