title
title
title
title
title
title
לדיירי שכונת הוואדי
זהירות! זיהום אויר!!!

ענני ריח מכיוון הרפת מגיעים לאזורינו.
היכנסו לדירות למשך שעות הבוקר והערב.

ניפגש כשיעבור המפגע.

דיירי שכונת הוואדי