title
title
title
title
title
title
איילת-השחר במערכה (1995)
בניה הבוגרים של איילת-השחר נזכרים ומספרים חוויות מהמלחמה ועוסקים גם בשאלה הנצחית: "מי הפיל את המטוס הסורי".
לקראת סוף התיעוד - סצנה קצרה בה מנסים ילדי הגן לחקות את אירוע הפלת המטוס הסורי.
הסרט הוכן בפברואר 1995. הפקה, צילום ובימוי: ישי אורן (ישקה).
הפקות קיבוץ איילת-השחר