title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / אוגוסט 2 2016
קו חשמל ראשי במרכז הקיבוץ מתחדש.
במקום מספר חוטי חשמל נשאר עתה כבל אחד בודד.
הולכים לקראת קידמה!