title
title
title
title
title
title
המשחקייה וגם שוק - book
המשחקיה פתוחה כל יום חמישי
בשעות 16.00-18.00

באותן השעות ובאותו המקום מתקייםבאופן קבוע גם
"שוק - book"
אפשר להביא ספרים ולקחת ספרים הבייתה.כולם מוזמנים!